Kapaklı Gündem

TEKİRDAĞ SERA GAZI EMİSYON AZALTIMI VE İKLİM UYUM ÇALIŞTAYI YAPILDI

TEKİRDAĞ SERA GAZI EMİSYON AZALTIMI VE İKLİM UYUM ÇALIŞTAYI YAPILDI
27 views
15 Eylül 2023 - 11:42

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Enerji A.Ş. işbirliği kapsamında ‘Tekirdağ Sera Gazı Emisyon Azaltımı ve İklim Uyum Çalıştayı’ gerçekleşti. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında gerçekleşen çalıştaya, Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Yüksel Yalçın, TESKi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda paydaş katılarak Tekirdağ’ın iklim değişikliğine dirençli hale getirilmesi ile ilgili yapılabilecekler konuşuldu. Tekirdağ Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Enerji arasında gerçekleşen işbirliği neticesinde düzenlenen çalıştayda, karbon emisyonlarının azaltılması, çevre bilincine katkı sağlanması, karbon emisyonu envanterine şeffaf erişim imkanı gibi konularda bilgiler ve öneriler paylaşıldı.

“TEKİRDAĞ İLİ SINIRLARINDA, KARBON EMİSYONLARININ 2030 YILINA KADAR YÜZDE 40 ORANINDA, 2050 YILINA KADAR DA YÜZDE 80 ORANINDA AZALTILMASI TAAHHÜDÜNDE BULUNUYORUZ”

Çalıştayda konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak mavi gözlü kentimizi insana, doğaya ve çevreye duyarlı bir anlayışla yönetiyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir ve daha sağlıklı bir kent bırakmak en temel hedeflerimizden biridir. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, bilinçli enerji kullanımı, enerji verimliliği ve iklim değişikliği ile mücadele konularında pek çok önemli çalışmaya imza attık. Tekirdağ ili Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem

Planımız, sera gazı salınımlarının azaltımına ve iklim değişikliğinin etkilerine uyuma ilişkin çerçeveyi ortaya koyan çok önemli bir plandır. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak eylem planını hayata geçirmeden önce İklim ve Enerji İçin Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni imzaladık. Tarafı olduğumuz sözleşme kapsamında 11 ilçemizde yerel yönetimlerin iş birliğiyle küresel iklim değişikliği ile mücadele edeceğiz. Söz konusu sözleşme kapsamında Tekirdağ ili sınırlarında, karbon emisyonlarının 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında, 2050 yılına kadar da yüzde 80 azaltılması taahhüdünde bulunuyoruz. Projemiz tamamlandığında Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç duyduğumuz enerjinin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamış olacağız. Doğal kaynaklarımızın korunması konusunda tüm kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza da önemli görev ve sorumlulukların düştüğünü de hatırlatmak isterim. Yaşam alanımız olan doğa ve çevreyi atalarımızdan devraldığımız bir miras olduğu kadar gelecek nesillerin emaneti olarak görmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, toplantımızın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor; temiz, sağlıklı ve mutlu yarınlarda buluşabilmek dileğiyle saygılar sunuyorum” dedi.

“YEREL YÖNETİMLERİN KONUYLA İLGİLİ İNSİYATİF ALMASI, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE EYLEMLERİNİN DAHA KOLAY UYGULANMASINI VE ULUSAL ÖLÇEĞE HIZLI BİR ŞEKİLDE ENTEGRE EDİLMESİNİ SAĞLAYACAKTIR”

Çalıştayda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Nilgün Erkmen Göktaşta konuşma gerçekleştirdi. Nilgün Erkmen Göktaş konuşmasında, “Her geçen gün yıkıcı etkilerini daha da hissettiğimiz iklim değişikliği ekonomi, toplum ve doğanın birbirine bağlı olduğunu bize gösteriyor. Sanayinin tarımın, turizmin kısacası tüm ekonomik kalkınma unsurlarının bu süreçte ana eksende yer aldığını ve sorumluluk almanın kaçınılmaz olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Yerel yönetimler, uyum sürecinin vazgeçilmez unsuru olmakla birlikte kentler, iklim değişikliğini etkileyen ve iklim değişikliğinden etkilenen tüm unsurları içermektedir. Bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak’ın öncülüğünde, başkanımızdan almış olduğumuz güç ve destek ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı olarak Tekirdağı’mızı iklim değişikliğine karşı dirençli bir kent haline getirmek için çalışmaktayız. Bu doğrultuda İstanbul Enerji işbirliği ile 2023 yılı Mart ayında Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)çalışmalarımızı başlattık. Çalışma kapsamında; Tekirdağ İlinde sera gazı emisyonlarına ve iklim değişikliğine etki eden faktörlere ilişkin bilgiler toplanmıştır. Yerel Sera Gazı Salınımları Küresel Protokolü göz önünde bulundurularak ve ulusal/uluslararası normda kabul görmüş emisyon faktörleri kullanılarak sera gazı emisyon envanteri oluşturulmuştur. Bugün burada tüm katılımcılarımızın desteği ile; var olan sera gazı emisyonunu azaltmaya yönelik ne gibi çalışmalar yapabileceğimiz konusunda bir yol haritası oluşturacağız. Projemizin son adımında, kaçınılmaz olan iklim değişikliğinin etki, tehlike ve kırılganlıklarına karşı kentimiz nasıl daha dirençli hale getireceğimize dair bir strateji dokümanı olarak Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Belgesi’ni oluşturacağız. Kentimiz için geliştirilecek olan bu plan iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele ve bunların etkilerinin azaltılmasına yönelik yaklaşımın ana hatlarını vermek üzere tasarlanmış bir stratejik politika ve eylem planı olacaktır. Eylem planımızın oluşturulması, Tekirdağ’ımızın sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele edecek projelerinin öncelik sıralamasının belirlenmesine ve bu doğrultuda uygulamaya geçirilmesine ön ayak olacaktır. Uygulamaya geçireceğimiz projeler ve yapacağımız çalışmalarda siz paydaşlarımızın desteği son derece önemli ve kıymetlidir. İklim değişikliğinin etkileriyle mücadele konusunda iş birliğimizin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum ve tüm katılımcılara teşekkür ederim” dedi.

ATMOSFERDEKİ SERA GAZININ ARTMASI,DÜNYADA KENDİNİ AFETLER OLARAK GÖSTERMEKTEDİR

İstanbul Enerji Genel Müdürü Yüksel Yalçın da SECAP çalışmaları ile ilgili konuşma yaptı. Yüksel Yalçın “İnsanlığın endüstriyel ihtiyaçlarına cevap verebilmek için hızla tüketilen doğal kaynaklar atmosferdeki sera gazı birikimini artırmıştır. Bu yüzden 19. yüzyılın ortalarından itibaren atmosferdeki sera gazının artması, dünyada kendini afetler olarak göstermektedir. Bilim dünyası; iklim değişikliği sebebiyle deniz suyunda yaşanan ani artış, Marmara Denizi’nin kapalı ve durağan bir yapıya sahip olması ve deniz kirliliği ile organik atık miktarındaki artışın müsilajı tetikleyen üç ana etken olduğunu söylüyor. Avrupa Şiddetli Hava Merkezi’nin tüm Akdeniz ve Avrupa ülkeleri için topladığı ve doğrulamasını yaptığı hortum olayları veri tabanına dayanarak gerçekleştirdiğimiz ilk çalışma, son 10 yıllık dönemde (Ocak 2010-Şubat 2019) gözlenen hortum sayısının, ondan önceki 10 yıllık dönemde (Ocak 2000-Aralık 2009) gerçekleşen hortum olayı sayılarından belirgin olarak daha fazla olduğunu gösteriyor. Çünkü artık daha sıcak bir dünyada yaşıyoruz, buharlaşma çok daha fazla ve hidrolojik döngü hızlanıyor. İstanbul Enerji A.Ş. olarak Mart 2023’te Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nın oluşturulmasına ilişkin sözleşme imzaladık. Bu işbirliği ile Tekirdağ için; Tekirdağ’ın iklim değişikliğine dirençli hale gelmesini, tüm paydaşların sürece dahil edilmesini ve sera gazı azaltım eylemlerinin takip edilmesini, bina ve tesislerde enerji verimliliği eylemleri ile tüketimlerin azaltılmasını, bina ve tesislerde yeşil dönüşüm planlanmasını, afet durumları için enerji yönetimi planlamasının yapılmasına katkı sağlanmasını ve çevre farkındalığının artırılmasını amaçladık. Hedefimiz, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği önlemleri ile 2050’de yüzde 80 emisyon azaltımına ulaşmak, iklim değişikliğinin kaçınılmaz etkilerine karşı uyum kapasitesini arttırmak, küresel ısınmanın getireceği değişikliğe hazırlıklı olmak, dayanıklı bir yapı oluşturmak ve sürecin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bugün burada gerçekleştireceğimiz çalıştayın son derece verimli geçeceği inancındayım.” şeklinde konuşarak SECAP’ın Tekirdağ için faydaları konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Çalıştayda Enerji dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Belediye Başkanları Sözleşmesi Türkiye Proje Takım Lideri Daiva Matoniene ile online bağlantı kuruldu. Online bağlantı sonrasında İstanbul Enerji A.Ş. Enerji Yönetimi Şefi Savaş Alkan konuşma yaparak çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. Sera Gazı Azaltım Atölye Çalışması ve İklim Uyum Atölye Çalışmasının da yapıldığı çalıştayda; Yıldız Teknik Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Erhan Kurtarır ve İstanbul Enerji A.Ş.’den Gizem Baydı, Sera Gazı Emisyon Azaltım ve İklim Uyumu konusunda sunum yaptı. Çalıştay, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Erhan Kurtarır’ın çalışmalarla ilgili genel değerlendirmesinin ardından son buldu.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.